Thông báo

- 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2021 (mời đ/c Vân Anh PGĐ TT TVTS, DH và GTVL tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Họp triển khai công tác quản lí, giảng dạy văn hóa phổ thông các lớp chính quy trình độ TC nghề. Thành phần: Lãnh đạo trường; Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác HSSV, Thanh tra; Trưởng, Phụ trách các khoa: Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ; Bí thư Đoàn trường; Trưởng Bộ phận KH-CT đào tạo; Trưởng Bộ phận Công tác HSSV; GVCN và GV dạy các môn văn hóa PT. Địa điểm: Giảng đường 1.
jQuery Modules Joomla Tabs

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Tổng hợp video

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình 60 năm xây dựng và phát triển

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn