LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2 (Ngày 23/5/2022)

- 8h00: Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh thực hiện năm 2021. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về việc duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Thành phần: Đ/c Tâm PHT - Đại diện Lãnh đạo trường; Đoàn làm việc của Tỉnh đoàn Thái Bình; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 3 (Ngày 24/05/2022)

- 7h30: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Hằng TP Quản lý ĐT&NCKH, đ/c Hà Phó TP Quản lý ĐT&NCKH tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 4 (Ngày 25/5/2022)

- 8h45: Đ/c Yến Q.HT dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thái Bình. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Thái Bình.

Thứ 5 (Ngày 26/5/2022)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo QĐ số 100/QĐ-CĐSP ngày 22/4/2022. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn. Đ/c Tâm PHT chủ trì. Thành phần: Đại diện LĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (trừ Trường MN Hoa Hồng); Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đ/c Đường, Tú Anh (Phòng Quản lý ĐT&NCKH). Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.
- 16h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, trình độ CĐ, Khóa 2019-2022. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.

Thứ 6 (Ngày 27/5/2022)

- 7h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 13h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên thứ Nhất). Thành phần: Theo Giấy mời. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT MỚI

Giới thiệu Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng và Nghệ thuật

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:03
  • Written by Super User

     1. Khái quát quá trình phát triển

     Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và Nghệ thuật là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Quá trình hình thành và phát triển Khoa gắn liền với 60 năm xây dựng, phát triển của Trường.

     Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và Nghệ thuật tiền thân là khoa Năng khiếu, thành lập năm 2004, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Thực hiện Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhà trường, ngày 22 tháng 09 năm 2014, Khoa Năng khiếu được đổi tên thành Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc Phòng và Nghệ thuật, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của khoa.

     Sau nhiều năm phấn đấu và trưởng thành, Khoa đã lớn mạnh cùng sự phát triển của Trường. Hiện nay Khoa có 4 tổ bộ môn với tổng số 23 cán bộ, giảng viên, trong đó có 10 thạc sĩ và 13 cử nhân. Hầu hết các cán bộ, giảng viên đã đạt chuẩn về tin học, ngoại ngữ và vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ.

     Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và Nghệ thuật luôn có ý thức gìn giữ truyền thống, phát huy cao độ những kết quả đạt được, xây dựng tập thể đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

     2. Chức năng và nhiệm vụ

     2.1. Chức năng

     Chức năng chính của Khoa là quản lí và thực hiện các nội dung, phương pháp giáo dục thể chất, quốc phòng và nghệ thuật trong Chương trình đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; làm hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tự vệ… của Trường.

     2.2. Nhiệm vụ

     - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch chung của Trường. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Khoa.

     - Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên và đào tạo lại đội ngũ giáo viên theo quy định.

     - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Biên soạn giáo trình, tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

     - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của khoa. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của khoa theo quy định hiện hành.

     - Quản lí giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

     - Tổ chức đánh giá cán bộ quản lí, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lí trong trường theo quy định.

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên.

     - Quản lí và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của trường.

     - Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy và chế độ làm việc của giảng viên; việc thực hiện quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên thuộc khoa quản lí.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

     Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và Nghệ thuật gồm 4 tổ chuyên môn: Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Mĩ thuật, Âm nhạc – Công tác Đội.

     Danh sách giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và Nghệ thuật

TT

Giảng viên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1.              

Nguyễn Thị Hải

Thạc sĩ GDTC

Phó trưởng khoa -  Phụ trách khoa

2.              

Nguyễn Tuấn Mạnh

Cử nhân Mĩ thuật

Phó trưởng khoa

3.              

Đặng Tiến Thủy

Thạc sĩ GDTC

Trưởng bộ môn GDTC

4.              

Bùi Văn Chung

Thạc sĩ GDTC

 

5.              

Đặng Ngọc Anh

Cử nhân GDTC

 

6.              

Nguyễn Minh Long

Cử nhân GDTC

 

7.              

Ngô Hồng Quân

Cử nhân GDTC

Trưởng bộ môn GDQP

8.              

Nguyễn Văn Mạnh

Cử nhân GDTC

Giảng viên

9.              

Lưu Văn Xá

Cử nhân GDTC

Giảng viên

10.         

Vũ Thị Hạnh 

Thạc sĩ Mĩ thuật

Trưởng bộ môn Mĩ thuật

11.         

Nguyễn Trung Thành

Cử nhân Mĩ thuật

Phó trưởng bộ môn

12.         

Nguyễn Thị Minh Tâm

Cử nhân Mĩ thuật

 

13.         

Đặng Hữu Tình

Thạc sĩ Âm nhạc 

Trưởng bộ môn Âm nhạc – Công tác Đội

14.         

Vũ Tiến Anh

Thạc sĩ Âm nhạc  

Phó trưởng bộ môn

15.         

Lê Bạch Dương

Cử nhân Âm nhạc

 

16.         

Phạm Thị Thu Hường

Cử nhân Âm nhạc

 

17.         

Phạm Thị Thu Huyền

Cử nhân Âm nhạc

 

18.         

Nguyễn Thị Thanh Loan

Thạc sĩ Âm nhạc

 

19.         

Bùi Thị Thúy

Thạc sĩ Âm nhạc

 

20.         

Nguyễn Thị Thúy

Thạc sĩ Âm nhạc

 

21.         

Doãn Thanh Vân

Thạc sĩ Công tác Đội

 

 

Tập thể giảng viên khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng và Nghệ thuật

     4. Thành tích đạt được

     Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập chuyên môn trong quá trình đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, Khoa đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng; cổ vũ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Trường. Khoa có bề dày truyền thống về hoạt động phong trào với nhiều thành tích cao. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

     Danh hiệu thi đua

     Năm học 2016 - 2017: Tập thể lao động tiên tiến.

     Năm học 2017 - 2018: Tập thể lao động tiên tiến.

     Năm học 2018 - 2019: Tập thể lao động tiên tiến.

     Hình thức khen thưởng

     Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình năm học 2018 – 2019.

     5. Mục tiêu trong những năm tới

     Phát triển giáo dục và đào tạo: Xây dựng và hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ở các trình độ, các hệ đào tạo. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và công tác nghiên cứu khoa học. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và sách giáo khoa mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

     Phát triển đội ngũ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Phát triển cơ sở vật chất: Tham mưu với lãnh đạo trường để bổ sung những thiết bị tối thiểu, tăng cường trang bị những thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo và bồi dưỡng.

Thạc sĩ  Nguyễn Thị Hải

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn