LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2 (Ngày 23/5/2022)

- 8h00: Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh thực hiện năm 2021. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về việc duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Thành phần: Đ/c Tâm PHT - Đại diện Lãnh đạo trường; Đoàn làm việc của Tỉnh đoàn Thái Bình; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 3 (Ngày 24/05/2022)

- 7h30: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Hằng TP Quản lý ĐT&NCKH, đ/c Hà Phó TP Quản lý ĐT&NCKH tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 4 (Ngày 25/5/2022)

- 8h45: Đ/c Yến Q.HT dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thái Bình. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Thái Bình.

Thứ 5 (Ngày 26/5/2022)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo QĐ số 100/QĐ-CĐSP ngày 22/4/2022. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn. Đ/c Tâm PHT chủ trì. Thành phần: Đại diện LĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (trừ Trường MN Hoa Hồng); Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đ/c Đường, Tú Anh (Phòng Quản lý ĐT&NCKH). Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.
- 16h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, trình độ CĐ, Khóa 2019-2022. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.

Thứ 6 (Ngày 27/5/2022)

- 7h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 13h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên thứ Nhất). Thành phần: Theo Giấy mời. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT MỚI

Giới thiệu khoa Ngoại ngữ

 • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:04
 • Written by Super User

  1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

     Trường Sư phạm 10+3 được nâng cấp thành trường CĐSP Thái Bình, theo quyết định số 168/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 3 năm 1978, của Thủ tướng chính phủ, đánh dấu một bước phát triển quan trọng của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Bình.

     Trường chính thức chuyển địa điểm từ xã Thái Đô, huyện Thái Thụy lên vị trí hiện nay, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Trong ba khoa và hai tổ chuyên môn của Nhà trường lúc đó, chính thức có tổ Ngoại ngữ do thầy Phạm Văn Hinh, giáo viên bộ môn Tiếng Nga làm tổ trưởng.

     Từ năm 1989 cơ cấu các đơn vị chuyên môn có sự thay đổi lớn, gồm 5 phòng và 16 tổ chuyên môn. Tổ Ngoại ngữ thời kì đó chỉ dạy Tiếng Nga, do thầy Trương Văn Diễm làm tổ trưởng.  Bước sang những năm 1990, tổ Ngoại ngữ bắt đầu phát triển nhanh và mạnh, đặc biệt là bộ môn Tiếng Anh. Cuối năm 1993, trường tuyển sinh lớp sinh viên ngành Cao đẳng Tiếng Anh đầu tiên với 234 sinh viên. Khóa tuyển sinh thứ hai của trường, liên kết với  Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội với gần 500 sinh viên. Tháng 6 năm 2003, khoa Ngoại ngữ chính thức được thành lập, thầy Đỗ Anh Phóng làm trưởng khoa, thầy Nguyễn Trọng Nghĩa và cô Hà Thị Lan làm Phó trưởng khoa.

Giảng viên nước ngoài Rajeev Bakhshi và sinh viên lớp Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh A, khóa 1994-1997

     Thời kì phát triển mở rộng, năm 2003, Khoa có 4 tổ chuyên môn: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Tiếng Nga. Quá trình phát triển, do biến động về nhu cầu chung của xã hội và đội ngũ giảng viên, một số giảng viên Tiếng Nga được đào tạo thêm chuyên môn Tiếng Anh. Hiện nay, Khoa Ngoại ngữ có 2 tổ chuyên môn Tiếng Anh và Tiếng Pháp với 11 giảng viên, bảo đảm việc giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành và giảng dạy ngoại ngữ cho các ngành học của Trường, giảng dạy liên kết với các trường đại học.

     2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

     Chức năng

     Khoa Ngoại ngữ có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

      Nhiệm vụ

 1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.
 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.
 3. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
 4. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.
 5. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; học sinh, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 6. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
 7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
 8. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giáo viên; chấp hành quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên thuộc khoa quản lý.
 9. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Khoa theo đúng quy định hiện hành.
 10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự điều động phân công của Tỉnh ủy, Sở Nội Vụ và Ban giám hiệu nhà trường giao.

     3. NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ

     Từ khóa học 1994 -1997, đến khóa học 2019 - 2022, nhân sự giảng viên khoa Ngoại ngữ đã có nhiều thay đổi, với tổng số 39 giảng viên ngoại ngữ và 07 giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy. Ban đầu nòng cốt là bộ môn tiếng Nga với 07 giảng viên, thời kì phát triển nhất có 22 giảng viên, dạy bốn thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc. Đến nay tất cả giảng viên khoa Ngoại ngữ đều có thể dạy tiếng Anh, nhiều giảng viên có thể dạy song song 2 ngoại ngữ.

     Danh sách giảng viên Khoa Ngoại ngữ hiện nay:

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

1

Hà Thị Lan

Thạc sĩ

Trưởng khoa

2

Hà Thu Nguyệt

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

3

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ

Phó trưởng BM Tiếng Anh

4

Bùi Thị Mai

Cử nhân

Giảng viên

5

Đặng Thị Hiền

Cử nhân

Giảng viên

6

Trần Thị Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

7

Đinh Thị Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Trần Thị Lý

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Nguyễn Thị Hồng Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

10

Phạm Thị Thảo

Cử nhân

Giảng viên

11

Trần Thị Hiển

Cử nhân

Trợ lý khoa

 

Giảng viên khoa Ngoại ngữ trường CĐSP Thái Bình năm 2019

 

     4. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA

     Trong những năm qua Khoa Ngoại ngữ thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được quy định. Khoa Ngoại ngữ đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh và Tiếng Anh ngoài Sư phạm đáp ứng tốt yêu cầu về chuyên môn không chỉ ở các cấp học, bậc học trong lĩnh vực giáo dục mà còn ở các lĩnh vực ngành nghề khác có liên doanh, liên kết với nước ngoài, được học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội ghi nhận và đánh giá cao cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Để có kết quả trên, giảng viên Khoa Ngoại ngữ luôn học tập, cập nhật và sáng tạo trong các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cụ thể:

     - Những khóa học tiếng Anh qua mạng và tiếng Anh tăng cường từ A2 lên B1, sử dụng phần mềm Tellmemore trên trang  http://globallearn.com.vn/ và Gmonimio.com đã được giáo viên khai thác sử dụng, nhằm hỗ trợ sinh viên rèn luyện và nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tăng cường vốn từ vựng, ngữ pháp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

     - Giảng viên nhiệt tình tham gia các hội thảo, tập huấn về “Ngôn ngữ sư phạm Tiếng Anh”; “Công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ”; “Xây dựng chương trình đào tạo ngành sư phạm Tiếng Anh” và các hội thảo do các trường CĐ - ĐH trên cả nước tổ chức; thường xuyên tổ chức các chuyên đề trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. Đã có 09 giảng viên trong khoa đạt trình độ Tiếng Anh C1; 03 giảng viên đạt trình độ tiếng Anh B2.

     - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ cùng sinh viên tổ chức Dự án Truyện tranh Tiếng Anh, và định kì tổ chức mô hình câu lạc bộ tiếng Anh, tạo sân chơi ngôn ngữ lành mạnh, giúp sinh viên có cơ hội tự tin sử dụng vốn kiến thức, thể hiện năng lực sở trường, nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa Việt Nam với các nước nói tiếng Anh trên thế giới.  

     - Giảng viên khoa Ngoại ngữ thực hiện nhiệm vụ NCKH thường xuyên, tập trung vào phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, rèn luyện kĩ năng nghề và các kĩ năng mềm cần thiết để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tự tin trong công tác, hòa nhập xã hội và hội nhập toàn cầu. Các đề tài NCKH cấp ngành, cấp trường, và cấp khoa đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao.

     - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ chủ động viết bài đăng trên các tạp chí khoa học giáo dục trong nước và quốc tế; biên soạn các giáo trình phục vụ giảng dạy: Ngữ pháp tiếng Anh (English Grammar), Đất nước học Anh (British Country Studies), Công nghệ trong dạy học Ngoại ngữ (Technology in English language teaching), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (Regular Pedagogical Training 2). Các giảng viên còn tham gia biên soạn giáo trình ngành Sư phạm Tiếng Anh do trường CĐSP Hà Nội chủ trì liên kết: Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc Tiểu học (An introduction to Teaching English to Young Learners), Kiểm tra đánh giá trong dạy học Tiếng Anh (Assessment in English Language Teaching), Ứng dụng CNTT trong dạy học Tiếng Anh (ICT in ELT), Phương pháp dạy học đánh vần (Teaching Phonics), …

     - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ còn có đóng góp rất lớn đối với việc chuyển giao những phương pháp dạy học tích cực đến giáo viên Tiếng Anh ở các bậc Tiểu học và THCS, thông qua các lớp tập huấn tại các huyện trong tỉnh; bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo các sở ban ngành trong toàn tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất như tham gia ôn tập, giới thiệu đề thi, làm đề thi, coi chấm thi các kì thi tuyển công chức, viên chức cho tỉnh Thái Bình khi có yêu cầu của Tỉnh.

     Tập thể giảng viên khoa Ngoại ngữ luôn phát huy tốt nhất năng lực sở trường; đoàn kết, gắn bó; duy trì kỉ cương, kỉ luật tốt; sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp khi khó khăn; đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; là những tấm gương sáng về đạo đức nhà giáo, tác phong làm việc khoa học, lối sống văn hóa; tinh thần thái độ học tập nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; luôn chủ động, tích cực trong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ hiện đại; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, Khoa Ngoại ngữ đều thực hiện vượt định mức giảng dạy và NCKH, năm học 2013-2014 và 2017-2018 đơn vị vinh dự được tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc. Bên cạnh đó, Khoa Ngoại ngữ có 01 giảng viên được Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 01 giảng viên được Bằng khen của Bộ trưởng BGDĐT, 01 giảng viên đạt giải Ba Hội thi Giáo viên dạy Giỏi TCCN toàn quốc, 04 giảng viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 03 giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhiều giảng viên liên tục đạt viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     5. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

     Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, Trường không tuyển sinh mã ngành Sư phạm Tiếng Anh trình độ Cao đẳng, nhưng vẫn tuyển sinh mã ngành Tiếng Anh trình độ cao đẳng, đáp ứng nhu cầu về nhân lực sử dụng thành thạo tiếng Anh cho các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Bên cạnh đó, giảng viên khoa Ngoại ngữ nhanh chóng cập nhật thông tin về giáo dục phổ thông, tập trung thiết kế các chương trình bồi dưỡng, các khóa tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ cho viên chức các sở ban ngành trong tỉnh, tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh các cấp học trong tỉnh theo yêu cầu thực tế.

Thạc sĩ Hà Thị Lan

Trưởng khoa Ngoại ngữ

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn