LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2 (Ngày 23/5/2022)

- 8h00: Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh thực hiện năm 2021. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về việc duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Thành phần: Đ/c Tâm PHT - Đại diện Lãnh đạo trường; Đoàn làm việc của Tỉnh đoàn Thái Bình; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 3 (Ngày 24/05/2022)

- 7h30: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Hằng TP Quản lý ĐT&NCKH, đ/c Hà Phó TP Quản lý ĐT&NCKH tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 4 (Ngày 25/5/2022)

- 8h45: Đ/c Yến Q.HT dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thái Bình. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Thái Bình.

Thứ 5 (Ngày 26/5/2022)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo QĐ số 100/QĐ-CĐSP ngày 22/4/2022. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn. Đ/c Tâm PHT chủ trì. Thành phần: Đại diện LĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (trừ Trường MN Hoa Hồng); Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đ/c Đường, Tú Anh (Phòng Quản lý ĐT&NCKH). Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.
- 16h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, trình độ CĐ, Khóa 2019-2022. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.

Thứ 6 (Ngày 27/5/2022)

- 7h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 13h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên thứ Nhất). Thành phần: Theo Giấy mời. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT MỚI

Giới thiệu khoa Giáo dục Mầm non

 • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:10
 • Written by Super User

     1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

     Khoa Giáo dục Mầm non tiền thân từ trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thái Bình.

     Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thái Bình được thành lập tháng 01 năm 1992 trên cơ sở hợp nhất trường Sơ học Nuôi dạy trẻ và trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo. Tại thời điểm hợp nhất với bề dày 15 năm trường Sơ học Nuôi dạy trẻ đào tạo giáo viên nuôi dạy trẻ và 25 năm trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo đào tạo giáo viên mẫu giáo là nền móng vững chắc cho sự phát triển của Nhà trường trong những năm tiếp theo.

     Thực hiện Quyết định số 1189/ QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ngày 11 tháng 6 năm 2013, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình sáp nhập vào trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Tại Quyết định số 410/QĐ - CĐSP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Thái Bình thành lập khoa Giáo dục Mầm non trên cơ sở Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non và Bộ môn Giáo dục Mầm non thuộc khoa Tiểu học – Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

     Phát huy truyền thống những năm qua, khoa Giáo dục Mầm non đã không ngừng phát triển phấn đấu đi lên.

     2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

     2.1. Chức năng

     Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

     2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 • Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến khoa;
 • Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học;
 • Tổ chức phát triển các chuyên đề bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách giáo khoa và đào tạo lại đội ngũ giáo viên theo quy định.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;
 • Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;
 • Quản lý giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; thực hiện quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên thuộc khoa quản lý;
 • Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do khoa quản lý;
 • Đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của khoa theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

     Hiện nay, Khoa Giáo dục Mầm non có 2 bộ môn trực thuộc khoa:

     - Bộ môn Tổng hợp: 8 đồng chí;

     - Bộ môn Nghiệp vụ: 8 đồng chí.

     Danh sách cán bộ giảng viên của Khoa Giáo dục Mầm non:

Stt

Họ tên

Chức vụ

 

Bộ môn Tổng hợp

 

1

Chu Thị Hương

Giảng viên, Phó trưởng khoa- Phụ trách khoa

2

Trần Thị Hương

Giảng viên, Trưởng bộ môn Tổng hợp

3

Vũ Thị Thoa

Giảng viên, PhóTrưởng bộ môn Tổng hợp

4

Lại Thị Hương Giang

Giảng viên

5

Trần Phúc Thành

Giảng viên

6

Đỗ Thị Nga

Giảng viên, Phó Bí thư liên chi

7

Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên, Phó Bí thư chi đoàn giáo viên

8

Vũ Thị Dung

Giảng viên

 

Bộ môn Nghiệp vụ

 

1

Vũ Thị Nguyệt

Giảng viên,Chi ủy viên,Trưởng bộ môn Nghiệp vụ

2

Bùi Nữ Hồng Minh

Giảng viên, PBT đoàn trường, Phó Trưởng bộ môn Nghiệp vụ

3

Phạm Thị Hằng

Giảng viên, Phó Bí thư chi bộ

4

Đỗ Thị Nguyệt

Giảng viên, Chủ tịch công đoàn khoa

5

Trương Thị Quỳnh Tâm

Giảng viên

6

Khiếu Thị Loan

Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn

7

Nguyễn Thị Tố Lan

Giảng viên, Bí thư chi đoàn giáo viên

8

Bùi Thị Liễu

Trợ lý khoa

 

     4. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA

     Từ năm 1992, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non liên tục được suy tôn là đơn vị tiên tiến xuất sắc, trong đó 10 năm liền đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc dẫn đầu khối Giáo dục chuyên nghiệp” tỉnh Thái Bình. 

     Khẳng định những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và vị thế của Nhà trường trong sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thái Bình đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước:

     - 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

     - Huân chương Quân công hạng Ba (1991);

     - Huân chương Lao động hạng Ba  (1997);

     - Huân chương Lao động hạng Hai (2002);

     - Huân chương Lao động hạng  Nhất (2008).

     Khi sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Khoa Giáo dục Mầm non phát huy truyền thống của các trường và đơn vị tiền thân, cùng các đơn vị khác trong Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, viết tiếp những trang sử hào hùng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

     - Năm học 2013 - 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen.

     - Năm học 2017 - 2018: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

     - Năm 2018: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen “Đã tích cực tham gia tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội của tỉnh”.

     - Năm học 2018 - 2019: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

    - Trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, khoa được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2018 - 2019”

Hình ảnh trong Đại hội chi bộ Giáo dục Mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022

     5. MỤC TIÊU TRONG NHỮNG NĂM TỚI

     - Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”;

     - Khoa đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, phấn đấu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

     - 100% cán bộ giảng viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

    - 100% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;          

     - 01 đồng chí được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

     - 01 đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     - 01 đồng chí được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

     - Công đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

     - Đoàn thanh niên được nhận Bằng khen của Trung ương đoàn;

    - Phối hợp các đoàn thể, các khoa phòng trong nhà trường phấn đấu 100% sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ khá trở lên.

Thạc sĩ Chu Thị Hương

Phụ trách khoa Giáo dục Mầm non

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn