LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2 (Ngày 23/5/2022)

- 8h00: Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh thực hiện năm 2021. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về việc duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Thành phần: Đ/c Tâm PHT - Đại diện Lãnh đạo trường; Đoàn làm việc của Tỉnh đoàn Thái Bình; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 3 (Ngày 24/05/2022)

- 7h30: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Hằng TP Quản lý ĐT&NCKH, đ/c Hà Phó TP Quản lý ĐT&NCKH tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 4 (Ngày 25/5/2022)

- 8h45: Đ/c Yến Q.HT dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thái Bình. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Thái Bình.

Thứ 5 (Ngày 26/5/2022)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo QĐ số 100/QĐ-CĐSP ngày 22/4/2022. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn. Đ/c Tâm PHT chủ trì. Thành phần: Đại diện LĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (trừ Trường MN Hoa Hồng); Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đ/c Đường, Tú Anh (Phòng Quản lý ĐT&NCKH). Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.
- 16h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, trình độ CĐ, Khóa 2019-2022. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.

Thứ 6 (Ngày 27/5/2022)

- 7h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 13h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên thứ Nhất). Thành phần: Theo Giấy mời. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT MỚI

Giới thiệu Phòng Thanh tra

 • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:15
 • Written by Super User

     1. Khái quát lịch sử phát triển

     So với lịch sử trên 60 năm thành lập và phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Phòng Thanh tra là một trong những đơn vị non trẻ song cũng góp một phần công sức cho những bước tiến của Trường.

     Tiền thân của Phòng Thanh tra là Ban Thanh tra giáo dục, được thành lập ngày 10/8/2006, có chức năng thanh tra nội bộ nhà trường, đảm bảo mọi hoạt động của Trường được thực hiện theo đúng pháp luật. Đến tháng 01/2008, Ban Thanh tra giáo dục được bổ sung chức năng Đảm bảo chất lượng đào tạo, nhằm nghiên cứu, tư vấn và kiểm soát các điều kiện đảm bảo, phát triển chất lượng đào tạo; tiếp cận các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo trong nước và quốc tế. Ban đổi tên thành Ban Thanh tra giáo dục và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

     Cùng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Trường, tháng 11/2013, Phòng Thanh tra giáo dục và Kiểm định chất lượng đào tạo được thành lập, thay thế cho Ban Thanh tra giáo dục và Đảm bảo chất lượng đào tạo. Phòng đảm nhiệm hai chức năng: thanh tra nội bộ và kiểm định (đảm bảo) chất lượng, với các nhiệm vụ được quy định chi tiết. Tháng 12/2015, chức năng Đảm bảo chất lượng được chuyển sang thành lập đơn vị mới, Phòng chỉ còn chức năng thanh tra nội bộ, đổi tên thành Phòng Thanh tra.

     2. Chức năng, nhiệm vụ

     Chức năng của Phòng là: tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lí công tác thanh tra nội bộ. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến công tác thanh tra. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.
 • Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kì và báo cáo Hiệu trưởng.
 • Giúp Hiệu trưởng chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lí của Hiệu trưởng: thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lí tài chính, tài sản, khoa học và công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Giúp Hiệu trưởng thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lí của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác do Hiệu trưởng giao. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, xử lí và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lí, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lí trong Trường.
 • Chủ trì kiểm tra bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ; xác minh, trả lời tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ do nhà trường cấp khi có yêu cầu.
 • Chủ trì giúp Hiệu trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thường trực Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường.
 • Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm thanh tra việc tổ chức các kì thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa, thi hết học phần, bảo vệ khóa luận theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Phối hợp với các đơn vị quản lí đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế.
 • Quản lí viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu, phối hợp với đơn vị chức năng và tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành.
 • Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Tổ chức nhân sự

     Quá trình thành lập và phát triển Ban (trước đây), Phòng (hiện nay) có từ 4 đến 5 viên chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Do yêu cầu công tác cán bộ của Trường và nhu cầu cá nhân, nguồn nhân lực của đơn vị có sự luân chuyển. Từ ngày thành lập Ban Thanh tra giáo dục đến nay, tổng số nhân lực đã từng trải qua và đang công tác tại đơn vị là 10 viên chức, trong đó chủ yếu là giảng viên kiêm nhiệm.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thời gian công tác tại đơn vị

Chức vụ hiện tại hoặc đã qua

1               

Nguyễn Đắc Toàn

1960

2006 - 2011

Nguyên Trưởng ban

2               

Trần Văn Trấn

1950

2006 - 2010

Nguyên Phó trưởng ban

3               

Phí Thị Khoa

1977

2006 - 2013

Phó GĐ TTTHNNDN

4               

Nguyễn Thế Phương

1969

2006 đến nay

Phó trưởng phòng TT

5               

Bùi Văn Năm

1962

2010 đến nay

Trưởng phòng

6               

Phan Tuấn Anh

1985

2012 đến nay

Viên chức Phòng Thanh tra

7               

Nguyễn Thị Hằng

1978

2014 - 2018

Viên chức Phòng NCKH&HTQT

8               

Nguyễn Anh Tuấn

1989

2015 - 2016

Viên chức TTNNTHDN

9               

Nguyễn Thị Nhuần

1982

2018 đến nay

Viên chức Phòng Thanh tra

10          

Đỗ Thị Thu Hà

1972

2018 - 2019

Viên chức Khoa Tự nhiên

Tập thể Phòng Thanh tra, nhân kỉ niệm 60 năm thành lập Trường

     4. Thành tích đạt được trong những năm qua

     Từ ngày thành lập đến nay, các thành viên của đơn vị đều là những viên chức gương mẫu, nhiệt tình, tích cực trong công việc, không ngại khó, ngại khổ; không vi phạm kỉ luật, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Tập thể và 100% viên chức của đơn vị liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hằng năm. Mỗi nắm có 01 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đã có 01 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 đồng chí được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 01 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 04 đồng chí được Hiệu trưởng tặng Giấy khen… Tập thể hai lần được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

     Năm học 2019 – 2020, Phòng vinh dự được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen.

Đại hội chi bộ Thanh tra nhiệm kì 2020 - 2022, tháng 3 năm 2020

     5. Mục tiêu trong những năm tới

     Toàn thể viên chức Phòng Thanh tra quyết tâm giữ vững đạo đức, phong cách nhà giáo; công tâm, chính trực trong mọi việc làm; sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của Phòng, góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kiêm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thạc sĩ Bùi Văn Năm

Trưởng phòng Thanh tra

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn