Lịch công tác tuần

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- 14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm.
- 14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Trần Thị Nụ.
- 8h00: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Dũng PTP Tổ chức – Hành chính tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Giao ban công tác Tháng 2/2023. Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 8h00: Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ Tháng 02/2023.
- 14h00: Họp đơn vị Tháng 2/2023.
-- Lãnh đạo trực tuần 1: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên, năm học 2022 – 2023

     Thực hiện Công văn số 1542/TCGDNN-HSSV ngày 28/08/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2022; Công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 20/09/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên trong các cơ sở đào tạo, năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho học sinh trình độ trung cấp khóa 2022-2025 và Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non năm học 2022-2025.

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân cho học sinh trình độ trung cấp, khóa 2022-2025

    Tuần sinh hoạt công dân cho học sinh, sinh viên được tổ chức trong 3 đợt: Đối với học sinh trung cấp nghề khóa học 2022-2025 được tổ chức từ ngày 22/8/2022 đến 27/8/2022 với tổng số 24 giờ thực dạy. Đối với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non: tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa (dành cho sinh viên khóa 2022-2025) từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022, tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên giữa khóa (dành cho sinh viên khóa 2021-2024) và Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa (dành cho sinh viên khóa 2020-2023) từ ngày 21/10/2022 đến ngày 22/10/2022 với tổng số 30 giờ thực dạy.